Zbiorniki paliw

Zbiornik magazynowy jest jednym z najważniejszych elementów stacji paliw. Prawidłowy montaż zbiornika zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową, obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi i sztuką budowlaną pozwala na jego długoletnią i bezawaryjną eksploatację. Montujemy zbiorniki paliw wraz z przeprowadzeniem odbioru Urzędu Dozoru Technicznego, wykonaniem próby ciśnieniowej i litrażowaniem z Obwodowym Urzędem Miar.

Montaż zbiornika obejmuje:

  • dostawę i zamocowanie zbiornika do płyty fundamentowej,
  • montaż armatury zabezpieczającej wewnątrz zbiornika,
  • montaż systemów monitoringu szczelności i elektronicznego pomiaru paliwa.

Na życzenie klienta wykonujemy roboty ziemne wraz z wykonaniem płyty fundamentowej.